Yağmurlama Tabancaları

Yağmurlama Tabancaları

TEKLİF İSTEMEK İÇİN LÜTFEN İLETİŞİME GEÇİNİZ.

Yağmurlama Tabancaları İçin En Uygun Fiyatlar merkezmekanik.com’da

Yağmurlama Sulama Tabancaları

Yağmurlama Boru

ve Parçaları

Rain Bird Bahçe Sulama Sistemleri

yagmurlama-tabanca-sehpalari

Yağmurlama Tabanca Sehpaları

Yağmurlama Sulama Sistemi Nedir?
Suyu toprak yüzeyine belirli bir basınç altında ince damlacıklar biçiminde yağmur şeklinde püskürten meme veya başlıkların yer aldığı borulardan oluşan sisteme YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ diyoruz.
Günümüzde modern ve etkili sulama sistemlerinden olan bu sistem, “sprinkler” adı verilen bir tabanca ile su havaya doğru püskürtülerek yağmur yağmasına yakın bir sulama etkinliği elde edilir.Diğer yöntemlerde ise su direkt olarak toprağa yüzeyden veya toprak altından verilir.
Yağmurlama sistemi genellikle birden fazla sprinklerden meydana gelir. Birden fazla sprinkler kullanıldığında her bir sprinkler boru hattında önceden belirlenen aralıklarda yerleştirilerek üniform bir sulama elde edilir.
Sprinklerden Abot adı verilen boru hattı üzerine yerleştirilen bir ara parçaya bağlı uzatma borusuna monte edilerek çalıştırılırlar. Uzatma borusu ile sprinklerler arasına bağlanan Küresel Vana sayesinde arzu edildiği anda ilgili sprinkler devre dışı bırakılabilir.
Yağmurlama sulama sisteminin faydaları:
Yurdumuzda son yıllardak hızlı bir gelişme gösteren yağmurlama sulama metodu diğer sulama metotlarına göre aşağıdaki üstünlüklere sahiptir.
•Sistemde su kaybı sözkonusu olmadığından sulama suyunun az olduğu (3.5 lt/sn) yerlerde dahi sudan azami ölçüde yararlanılır
•Meyilli topografyası bozuk (onduleli) yerlerde erozyona neden olmadan sulama yapılabilir.
•Su; toprağa,yağmurda olduğu gibi ince zerreler halinde verildiğinden; mahsul veriminde diğer sulama metodlarına mnazaran %20-50 arasında artış sağlar ve kaliteyi yükseltir.
•Tohum çimlenme zamanında toprağın kaymak bağlaması nedeniyle bitkinin toprağın üzerine çıkamama durumunu ortadan kaldırır.
•İşletme masrafından ve işçilikten tasarruf sağlanır.
•Toprak derinliği az ve (Sığ) geçirgen topraklarda en ideal sulama sistemidir.
•Özellikle denize yakın yerlerde rüzgarla taşınan tuzlu suların bitkilere bıraktığı tuz zerreleri,tozlar ve zararlı haşareler yağmurlama ile yıkanabilir.
•Yağmurlama sulama ile kontrollü su verme imkanı olduğundan; taban suyu yüksek (Drenaj) sorunu olan yerlerde en uygun sulama metodu olmaktadır.
•Tarla hendeklerine gerek kalmadığından, ekim alanı artmakta ve tarımsal işlemler kolay yürütülebilmektedir.
•Eriyebilir suni gübreler; sulama suyu ile birlikte işçiliğe gerek kalmadan bitkilere verilebilir.
•Sebze, narenciye,bağ ve diğer meyvelikler dondan ve sıcaktan korunabilmektedir.

Yağmurlama Sulama Sistemleri kullanım bilgisi için tıklayınız…

MAZOTLU ISITICILAR İÇİN TIKLAYINIZ…